Radyoembolizasyon nedir? Hangi hastalıkların tedavisinde uygulanabilir?

Radyoembolizasyon, girişimsel onkolojik ve girişimsel radyolojik tedavi şekillerinden birisidir.
Radyoembolizasyon, karaciğer kanseri ve karaciğer metastazlarının tedavisinde uygulanmaktadır. Radyoembolizasyon, anjiyografide tümörü besleyen damarlara girilerek içinde radyoaktivite barındıran mikrokürelerin direkt tümör içine verilmesidir.
Hedefi tam vuran, hedefe yönelik bir tedavi yöntemidir. Son yıllarda bilhassa primer (birincil) karaciğer kanseri dediğimiz hepatosellüler karsinom, kolanjiokarsinom ve karaciğer metastazlarının tedavisinde çoğunlukla uygulanmaktadır.

Son Dakika Haberler